NTER - TOTAALINRICHTINGEN

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft betrekking tot de website en diensten van NTER (hierna “wij” en “ons” genoemd). Net als Europa met de GDPR-wetgeving hechten ook wij bijzonder veel belang aan de privacy van onze online klanten en bezoekers. Daarom maakt volgende tekst u duidelijk dat wij alle persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

1. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Inzetten op efficiëntie en gebruikerservaring vereist het verzamelen van gegevens. Sommige gegevens worden ons rechtstreeks aangeleverd door klanten en bezoekers. Dat heeft diverse redenen zoals het aanmaken van een account op onze website, het inschrijven op een nieuwsbrief, het opvragen van informatie, invullen van formulieren … Kortom elke informatie die u ons op eigen initiatief bezorgt.

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ

2.1 Contactinformatie: Dit zijn gegevens die u met ons deelt door gebruik te maken van diverse formulieren op onze website. - Contactgegevens; - Adresgegevens; - Alle andere gegevens die u invoert in formuliervelden.

2.2 Website statistieken (Google Analytics): Surft u naar onze website, dan houden we een aantal statistieken bij via Google Analytics zoals tijdstip, tijdsduur, bezochte pagina's, kliks. Daarnaast geeft deze software weer wat uw ip-adres is, welke browser u gebruikt, met welke besturingsprogramma u werkt en vanuit welke domeinnaam u onze site bezoekt. Dankzij de statistieken en gegevens brengen we het surfgedrag van onze bezoekers in kaart en stemmen we onze website hierop af. Belangrijk om weten is deze gegevensverwerving volledig anoniem gebeurt en dus niet aan individuen kan worden gekoppeld. Het gebruik van Google analytics houdt voor ons het volgende in: - Afsluiten bewerkersovereenkomst met Google; - Anonimiseren ip-adressen; - gegevens delen met Google uitschakelen.

3. GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke informatie die u aan ons toevertrouwd, gebruiken we voor een aantal zaken. In de eerste plaats vergemakkelijkt dit het beheer van klanten- en bezoekersrelaties en laat het ons toe de website en aan u gerelateerde producten/diensten aan te passen of te verbeteren. Persoonlijke gegevens zetten we daarnaast in voor marketingdoeleinden waardoor u meer voor u interessant promotiemateriaal en informatie ontvangt. Op elk moment kan u deze communicatie naar u toe stop zetten. Deze uitschrijving kan zonder motivering en is gratis door bijvoorbeeld te klikken op een daartoe toegevoegde link onderaan elke mail. U kan daarnaast ook altijd contact opnemen met ons kantoor waarna wij het nodige doen.

4. HOE LANG HOUDEN WIJ PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is in functie van de te realiseren doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

5. GEGEVENSOVERDRACHT AAN DERDEN

Alleen wij gebruiken uw gegevens. We delen uw data dus NIET met derden.

6. VERWERKERS & VERANTWOORDELIJKEN

Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van onze firma worden verwerkt in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf.

7. VEILIGHEID

We werken conform GDPR waardoor u de garantie hebt dat uw gegevens veilig zijn. Via technische en organisatorische maatregelen verwerken we gegevens in regel met de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

8. UW RECHTEN

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot ons richten door een e-mail te sturen naar info@nter.be.

8.1 Toegang en inzage / wijziging
U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U heeft ook steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken in gebruik.

8.2 Recht om vergeten te worden
Tevens heeft u ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen. U erkent dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

8.3 Intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.

8.4 Klacht indienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, wijzigen we tevens de datum van “nieuwste versie” bovenaan deze verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit via een melding duidelijk maken. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Laatst bijgewerkt: 17/07/2020


INTERESSE OF VRAGEN
OVER DE REALISATIE VAN JOUW PROJECT?

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND, WE LUISTEREN EN BEKIJKEN GRAAG UW PLANNEN - TEL. 056 29 45 01